O NÁS

Náš sbor je součástí jedné z nejstarších protestantských církví Jednoty bratrské. Jeho bohatá historie nás inspiruje, abychom byli aktuální a reagovali na výzvy současnosti podobně jako naši předkové. Náš sbor se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Pomocí projektu Rodinného centra oslovuje rodiče, děti, mládež z Turnova a okolí.

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - neděle od 9:30 hodin na faře Jednoty bratrské (28. října 543, Turnov)

Historie sboru v Turnově

První bratři žili v Turnově už koncem 15. století. Nejstarší zmínka pochází z roku 1498, o dva roky později byl založen sbor, „zahrada pohřební“ (hřbitov) a bratrská škola. V 16. století se k Jednotě bratrské hlásilo asi 20 % všech obyvatel Turnova. Jejími členy byli jak obyčejní poddaní či řemeslníci, tak i členové městské rady a místní turnovská vrchnost (Krajířové z Krajku, Tovačovští z Cimburka, páni z Vartemberka atd.). V letech 1524–1529 působil při bratrské škole budoucí biskup Jednoty a dlouholetý císařský vězeň Jan Augusta (1500–1572).

Po roce 1620 v pobělohorském pronásledování sbor zanikl, ale podle tradice se bratři potají scházeli v bludišti na Kalichu a Chlévišti. Obnovení se sbor dočkal r. 1897, když se mlynář Antonín Frydrych s manželkou Kristinou z Daliměřic u Turnova seznámili s Václavem Vančurou (1857–1952), prvním biskupem obnovené Jednoty bratrské, a vstoupili do tehdy ještě mladoboleslavského sboru. Bratr Vančura manžele Frydrychovy často navštěvoval a netrvalo dlouho a k původně rodinnému sezení se připojovali další a další přemýšliví lidé. Roku 1913 církev koupila dům v ulici 28. října č. p. 543, který dodnes slouží věřícím i širší veřejnosti. V novodobé historii sbor ovlivnily dvě výrazné osobnosti: bývalý misionář v Africe František Chleboun (1866–1945) a kazatel Pavel Glos (1905–1985), který neúnavně sloužil Turnovákům 45 let.